Otváracia konferencia programu „Kultúra“

15.01.2019
Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021, skr. Kultúra, si dovoľuje informovať verejnosť o otváracej konferencii tohto programu.
 
Cieľom programu "Kultúra" je posilnenie sociálneho a ekonomického rozvoja prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania a aktivít v oblasti kultúry a obnovy a manažovania kultúrneho dedičstva. V rámci programu sa očakáva realizácia projektov na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva za účelom opätovného využitia alebo ďalšieho využitia kultúrnych pamiatok s podporou podnikateľského potenciálu. Súčasťou programu bude aj schéma malých grantov, ktorá podporí projekty na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s publikom, ktoré vyústia do organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení, podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín.
 
Otváracia konferencia sa uskutoční:
  • 8. marca 2019, 10:00 hod.
  • Hotel Bôrik, Bratislava
Možnosť registrovať sa na otváraciu konferenciu bola uzatvorená ku dňu 30.1.2019, nakoľko kapacitné možnosti boli naplnené.
Registrácia sa stáva platnou až po jej potvrdení zo strany správcu programu. Potvrdenie bude zaslané záujemcovi o účasť najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia registrácie, t.j. do 8.2.2019.
 
Predbežný program konferencie (aktualizované k 16.1.2019)