Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska 2014-2021

24.09.2018

Otváracia konferencia na ktorej budú predstavené nové programy grantov EHP a Nórska 2014-2021 sa uskutoční:

  • dňa 15. novembra 2018, 9:30 hod.
  • Hotel Bôrik Bratislava

Kapacitné možnosti konferencie boli naplnené.
 
Program otváracej konferencie

Tešíme sa na Vašu účasť!
Kontaktná adresa pre prípadné otázky: conference.eeagrants@vlada.gov.sk