Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou. - [CBC01014]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 354 119,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 354 119,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 141 648,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 6 375,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.