Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership - [CBC01009]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01009
 • Názov projektu: Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Vranov nad Topľou
 • Prijímateľ: Akademik Technická Univerzita Košice
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 394 381,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.