Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj - [CBC01012]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 756 849,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 0,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.