Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. - [CLT01001]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 522 203,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 649 703,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 443 262,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 300 880,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.