Kultúra a umenie - cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny - [CBC01004]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01004
 • Názov projektu: Kultúra a umenie - cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Levoča
 • Prijímateľ: Spiš Gallery o. z.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 286 619,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.